Privacybeleid

Privacybeleid

1. Bemerkingen vooraf

Opdat u veilig bent tijdens een bezoek aan onze websites hebben wij alles in het werk gesteld om uw gegevens te beschermen tegen toegang door derden. Uw persoonsgebonden gegevens en uw vertrouwen zijn voor ons namelijk een verplichting tot de allerhoogste veiligheid.

Het naleven van alle privacybepalingen is voor ons uiterst belangrijk. In de mate van deze verklaring beschermen wij u tegen een eventueel in het gedrang komen van uw persoonsgebonden gegevens door onze omgang ermee.

2. Definities

Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens en individuele opgaven omtrent persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of niet te bepalen natuurlijke persoon.

3. Vergaring, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens

Hiernavolgend informeren wij u over wanneer en hoe wij persoonsgebonden gegevens vergaren, verwerken en gebruiken. Wij verzamelen de door u medegedeelde gegevens principieel in functie van hun doel, dat wil zeggen

 • bij een bezoek aan onze websites

 • bij contactopname met het oog op het beantwoorden van uw contactwens

 • bij een bestelling via onze internetshop

 • voor onze nieuwsbrief

voor de registratie als klant

3.1. Bij een bezoek aan onze websites

U kunt onze website bezoeken zonder uw naam en adres prijs te geven. Bij iedere opvraging van een internetbestand zien wij:

 • de naam van uw internetserviceprovider, uw besturingssysteem en uw browsertype,

 • uw gebruikte IP-adres,

 • de website van waaraf u ons bezoekt,

 • de afzonderlijke pagina’s die u bij ons bezoekt,

 • de datum en de duur van het bezoek.

3.1.1. Voorts gebruiken wij cookies – kleine bestanden met configuratie-informatie – die uw computer herkennen. Deze helpen om individuele instellingen te bepalen. Deze opslag kan door u te allen tijde ongedaan gemaakt of verhinderd worden door een dienovereenkomstige instelling van uw internetbrowser. Hierdoor kunnen evenwel beperkingen in het gebruik ontstaan.

3.1.2. Voorts gebruiken wij sessiecookies – kleine bestanden met configuratie-informatie – die uw computer herkennen. Deze helpen individuele instellingen te bepalen. Deze zullen gedurende uw bezoek aan onze website geactiveerd zijn en worden na beëindiging van de sessie weer gewist. Deze opslag kan door u te allen tijde ongedaan gemaakt of verhinderd worden door een dienovereenkomstige instelling van uw internetbrowser. Hierdoor kunnen evenwel beperkingen in het gebruik ontstaan.

3.1.3. Voorts gebruiken wij cookies en sessiecookies – kleine bestanden met configuratie-informatie – die uw computer herkennen. Deze helpen individuele instellingen te bepalen. Sessiecookies zullen gedurende uw bezoek op onze website geactiveerd zijn en worden na beëindiging van de sessie automatisch weer gewist. De opslag van normale cookies kan door u te allen tijde ongedaan gemaakt of verhinderd worden door een dienovereenkomstige instelling van uw internetbrowser. Hierdoor kunnen evenwel beperkingen in het gebruik ontstaan.

De voornoemde verzamelde gegevens slaan wij en/of onze provider op, aan wie wij het hosten van de website hebben toevertrouwd en die ons de gegevens voor statistische doeleinden ter beschikking stelt. De statistieken slaan wij op en wij gebruiken de aldus ingewonnen gegevens om onze website voor bezoekers te optimaliseren en aantrekkelijker vorm te geven. Wij kunnen u daarmee niet zonder meer persoonlijk identificeren. Aangezien wij evenwel via deze informatie bij uw provider theoretisch in staat zouden zijn om u, gebruikmakend van de gegevens van de provider, als persoon te identificeren, beschouwen wij ook uw IP-adres als persoonsgebonden informatie die voor bescherming in aanmerking komt.

3.2. Bij een contactopname

Wanneer u via ons contactformulier contact met ons opneemt, hebben wij

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • E-Mailadres

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • Firma

 • Reden van uw contactwens

 • Land

 • BTW-Nr.

 • Geboortedatum

 • Gebruikersnaam

 • Wachtwoord

nodig om uw aanvraag te kunnen beantwoorden.

3.3. Bij een bestelling via onze internetshop

Bij een bestelling via onze internetshop worden alle gegevens die u invoert opgeslagen. Hiertoe behoren de volgende gegevens:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • E-Mailadres

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • Firma

 • Reden van uw contactwens

 • Land

 • BTW-Nr.

 • Geboortedatum

 • Gebruikersnaam

 • Wachtwoord

Daarenboven worden het product dat u bestelt en de bestelhoeveelheid, het verzendingstype en de betaalwijze opgeslagen.

3.4. Voor de nieuwsbrief

U kunt zich bij ons op een nieuwsbrief abonneren. Hierbij worden de door u ingevoerde gegevens opgeslagen. Hiertoe behoren de volgende gegevens:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • E-Mailadres

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • Firma

 • Reden van uw contactwens

 • Land

 • BTW-Nr.

 • Geboortedatum

 • Gebruikersnaam

 • Wachtwoord

Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig. U kunt het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen door de instemming in te trekken.

3.5. Voor de klantregistratie

Wanneer u een persoonlijk klantaccount opent, slaan wij de volgende gegevens in onze klantendatabase op:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • E-Mailadres

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • Firma

 • Land

 • BTW-Nr.

 • Geboortedatum

 • Gebruikersnaam

 • Wachtwoord

Hierdoor kunt u zich bij toekomstige aankopen via uw klantaccount aanmelden en bestellingen plaatsen.

4. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zog. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie aangaande uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de V.S. getransfereerd en aldaar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen lidstaten van de Europese Unie of anderen verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaandelijk ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. getransfereerd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om berichten inzake de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere dienstverleningen jegens de website-exploitant te leveren met betrekking tot het websitegebruik en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies verhinderen middels een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er evenwel op dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website in hun gehele omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarenboven het transfereren van de door het cookie gegenereerde en verband met uw gebruik van de website houdende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

5. Gebruik van Facebook Social Plugins

Deze website gebruikt zogeheten Social Plugins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S. (‘Facebook’) wordt geëxploiteerd. De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging ‘Sociale plug-in van Facebook’ of ‘Facebook Social Plugin’. Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe ze eruitzien: http://developers.facebook.com/plugins

Wanneer u een pagina van onze webstek oproept, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door deze in de website ingevoegd.Door het invoegen van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de dienovereenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, ook indien u geen Facebook-account bezit of momenteel niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

Door het invoegen van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de dienovereenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, ook indien u geen Facebook-account bezit of momenteel niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

Indien u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld op de knop ‘Vind ik leuk’ klikt of een commentaar post, wordt de dienovereenkomstige informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Facebook doorgestuurd en aldaar opgeslagen. De informatie wordt tevens op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie aanwenden ten behoeve van reclame, marktonderzoek en een aan de behoeften aangepaste vormgeving van de Facebook-pagina’s. Hiervoor worden door Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bv. om uw gebruik van onze website met het oog op de bij u in Facebook weergegeven reclameadvertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om andere diensterverleningen aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Wilt u niet dat Facebook de via onze webstek verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, dan dient u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook af te melden.

Gelieve voor het doel en de omvang van de gegevensvergaring en de verdere verwerking en benutting van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privésfeer de privacy-informatie van Facebook te raadplegen: http://www.facebook.com/policy.php

6. Gebruik van Google+-plug-ins

Onze webstek gebruikt een plug-in van Google+. Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

Bij oproep van onze webstek brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met Google tot stand; de inhoud van de plug-in wordt door Google aan uw browser gekoppeld en door uw browser aan onze website. Zodoende ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt bezocht.

Indien u tijdens de oproep van onze webpagina’s aangemeld bent bij Google+ of Google, wijst Google de oproep aan uw gebruikersaccount toe. Dit kunt u voorkomen door zich vóór het bezoek aan onze website uit uw gebruikersaccount af te melden.

Wij hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de gegevens die door de plug-in naar Google verzonden worden. Google informeert in zijn privacy-informatie op http://www.google.com/intl/nl/+policy/+1button.html over het doel, de omvang en het gebruik van de gegevensvergaring.

7. Gebruik van Twitter-plug-ins

Op onze website worden zogeheten Social Plugins (‘plug-ins’) van de microblogdienst Twitter gebruikt, die geëxploiteerd wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, V.S. (‘Twitter’). De plug-ins zijn met een Twitter-logo gemarkeerd, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe ‘Twitter-vogel’. Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Twitter en hoe ze eruitzien: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Wanneer u een pagina van onze webstek oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en in de pagina ingevoegd. Door het invoegen ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de dienovereenkomstige pagina van onze website opgeroepen heeft, ook al bezit u geen profiel bij Twitter of bent u momenteel niet bij Twitter aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Twitter in de V.S. gestuurd en aldaar opgeslagen.

Indien u bij Twitter aangemeld bent, kan Twitter het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Twitter-account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins van Twitter interageert, bijvoorbeeld op de knop ‘Twitteren’ drukt, wordt de dienovereenkomstige informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Twitter gestuurd en aldaar opgeslagen. De informatie wordt daarenboven op uw Twitter-account gepubliceerd en aldaar aan uw contactpersonen getoond.

Gelieve voor het doel en de omvang van de gegevensvergaring en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Twitter alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van uw privésfeer de privacy-informatie van Twitter te raadplegen: https://twitter.com/privacy.

8. Instagram

Deze website gebruikt de plug-in van de onlinedienst Instagram, die geëxploiteerd wordt door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, V.S. (‘Instagram’). Bij oproep van een website die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram rechtstreeks naar de browser doorgestuurd en in de pagina ingevoegd. Door dit invoegen ontvangt Instagram de informatie dat de browser de dienovereenkomstige pagina van onze webstek opgeroepen heeft. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt door de browser rechtstreeks naar een server van Instagram in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Wanneer men bij Instagram aangemeld is, dient Instagram het bezoek aan onze website rechtstreeks aan het gebruikte Instagram-account toe te kunnen wijzen. Wanneer men met de plug-ins interageert, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks naar een server van Instagram doorgestuurd en aldaar opgeslagen. De informatie wordt daarenboven normaliter op het gebruikte Instagram-account gepubliceerd en aldaar aan de contactpersonen getoond. Voor het doel en de omvang van de gegevensvergaring en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande ter bescherming van de privésfeer kunt u de privacy-informatie van Instagram raadplegen: https://help.instagram.com/155833707900388/

9. Youtube

Deze website gebruikt de inbeddingsfunctie van YouTube voor het weergeven en afspelen van video’s van de aanbieder ‘YouTube’. Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die opslag van gebruikersinformatie normaliter pas start bij afspelen van de video(’s). Wanneer de weergave van ingebedde YouTube-video’s gestart wordt, plaatst de aanbieder ‘YouTube’ cookies. Verdere informatie omtrent gegevensbescherming bij ‘YouTube’ vindt men in de privacyverklaring van ‘YouTube’.

10. Gebruik van Facebook-remarketing

Deze website gebruikt de remarketing-tool ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc. (hiernavolgend ‘Facebook’). Hiervoor wordt bij oproep van deze website een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt het bezoek aan deze website doorgestuurd. Facebook wijst deze informatie aan uw gebruikersaccount toe. Dit dient voor de weergave van interessegebonden reclameadvertenties (‘Facebook-ads’) bij het bezoeken van Facebook. Verdere informatie aangaande de vergaring en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede aangaande uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy. Onder https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ kunt u de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ ook deactiveren. Hiervoor dient u bij Facebook aangemeld te zijn.

11. Instemmingen

11.1. Instemmingen met de vergaring, het gebruik en de opslag van uw hierboven onder 3.1 opgeroepen gegevens kunnen te allen tijde voor de toekomst herroepen worden. Gelieve ons in geval van een herroeping uw IP-adres alsook de periode van de toegang tot deze website aan te geven. Dan kan de opdracht gegeven worden tot het wissen van de dienovereenkomstige items uit de statistieken.

11.2. Uw instemming voor de onder 3.2, 3.4 en 3.5 genoemde gegevens moet door u op iedere website waarop u uw gegevens invoert afzonderlijk worden aangegeven door boven het item in het formulier het vakje aan te kruisen. U kunt deze instemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

11.3. Het gebruik van uw gegevens die bij een bestelling worden verstrekt, mogen wij van rechtswege registreren en opslaan indien vereist voor het beargumenteren, uitvoeren of beëindigen van een schuldverhouding als rechtshandeling of met het karakter van een rechtshandeling. Daarenboven worden de persoonsgebonden gegevens gewist indien uwerzijds geen instemming met de verdere registratie en opslag voorhanden is.

12. Doorgeven van persoonsgebonden gegeven

De geregistreerde gegevens worden door ons enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit geldt niet indien wij wettelijk of krachtens een gerechtelijk vonnis verplicht zijn tot het openbaren of doorgeven van de gegevens. Er wordt niet met andere gegevensbestanden vergeleken.

13. Gebruik van de gegevens in ‘derde landen’

De door ons ingewonnen gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt, tenware dat het doorsturen naar derde landen vereist is voor het uitvoeren van een met ons afgesloten contract.

14. Wissen

Uw persoonlijke gegevens worden gewist, voor zover u uw instemming herroept en wij niet om andere redenen verplicht zijn tot bewaren.

15. Recht op informatie

Volgens de federale Duitse wet op de gegevensbescherming hebt u het recht op gratis informatie omtrent uw opgeslagen gegevens alsook evt. het recht op rechtzetten, onderdrukken of wissen van deze gegevens. U krijgt de informatie over de opgeslagen gegevens op het onderstaande adres en desgewenst ook via elektronische weg.

16. Herroepen van instemmingen

Wij wensen u erop te wijzen dat u uw instemmingen te allen tijde voor de toekomst kunt herroepen.

Aanspreekpartner

David Schnelting

GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG

Dingdener Str. 199

46395 Bocholt

+49-2871-188-0

+49-2871-188-223

info@gildeclownsclub.com